• กรมศิลปากร. กระทรวงวัฒนธรรม
  • manager@finearts.go.th

VR Unseen Heritage

ประสบการใหม่ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ผ่าน VR ได้ที่ลิงค์จำลองโบราณสถานด้านล่าง

เทคโนโลยี WebXR หรือ WebVR

VR Experiecnces